logo

Tendrový systém

Systém pro správu výběrových řízení

 

Systém je určen pro zadavatele výběrových řízení.

1) Zadavatel

Ze strany zadavatele systém zajišťuje:

a) Správu dodavatelů

 •  
  • zákaznické karty dodavatelů 
  • základní údaje dodavatele (Název, adresa, fakturační údaje, ...)

  • kontaktní údaje

  • přihlašovací údaje

  • vzdálenost a hodnocení dodavatele, poznámka

  • přílohy (certifikáty apod.)

  • možnost rozšíření o další údaje dle požadavků

  • forma několika adresářů

  • dodavatelé jsou rozděleni do skupin definovaných zadavatelem (např. Dle oboru činnosti)

 

b) Správa zakázek

 •  
  • Načítání zakázek z předem definovaných typů souborů (struktury souborů)

  • Možnost přidání dalšího typu souboru po domluvě

  • Přílohy zakázek různých typů dokumentů (obrázky, pdf, word dokumenty).

  • Úpravy samotných položek zakázky

  • Přiřazování dodavatelů z adresáře k položkám zakázky

  • přiřazení dodavatelů k několika položkám najednou

  • přiřazení dodavatelů k jednotlivé položce

  • Odeslání zakázky do výběrového řízení + odeslání informačního (zvacího) emailu dodavatelům, kteří jsou přiřazení k nějaké položce zakázky

c) Zobrazování výsledků výběrového řízení

 •  
  • zobrazení tabulky s nabídkami dodavatelů pro každou položku zakázky

  • řazení od nejnižší celkové nabídky dodavatele

  • označení nejnižší nabídky pro danou položky

  • možnost zobrazení zákaznické karty dodavatele přímo z přehledu (informace o spolehlivosti apod.)

  • zobrazení nabídek v grafu (možnost dodělání grafů dle dalších požadavků)

  • filtrování zobrazovaných údajů (např. jen firmy od určitého hodnocení, zobrazení výsledků jen jedné určité firmy, apod.)d) Uzavření zakázky

 •  
  • zadavatel provede uzavření zakázky, od té doby nebude možné, aby dodavatelé zadávali další údaje do položek zakázky
  • dále probíhá pouze vyhodnocení

    

 

2) Dodavatelé

a) Přehled zakázek

 •  
  • dodavatel má po přihlášení k dispozici seznam zakázek, ke kterým byl zadavatelem přizván (přiřazen)

  • k jednotlivé zakázce má možnost stáhnout a prohlídnout všechny přílohy (musí mít neinstalován potřebný software – např. Prohlížeč PDF dokumentů, word dokumentů apod.)

  • ke každé zakázce se mu zobrazí jen ty položky, ke kterým byl přizvánb) Na-cenění položek zakázky

 •  
  • ke každé položce dodavatel zadá: cenu za jednotku, cenu za montáž, cenu za dodání

  • po zadání cen ke všem položkám zakázky se nabídka dodavatele zobrazí i zadavateli zakázky, ceny je možné dále upravovat až do uzávěrky dané zadavatelem

    

3) Zabezpečení a běh systému

 •  
  • aplikace bude zabezpečena přihlašovacími údaji pro zadavatele (několik uživatelských účtů) a přihlašovacími údaji dodavatele (každý dodavatel má jeden přihlašovací účet)

  • komunikace s aplikací bude šifrována

    

Doporučené aplikace:
referencekontakto nás
HZN s.r.o. © 2010