logo
webova cinnost webove sluzby
kompletni servis aplikace online
Aplikace online
   vice

Aplikace online

Aplikace-Online.cz je abiciózní projekt, který chce přinést českým, ale i zahraničním podnikatelům, ze všech různých oborů moderní přístup k jinému využití internetu než jakým způsobem doposud využívají.

 

Nenabízíme inovaci v IT prostoru, nabízíme dostupnost každému, který chce využívat moderní trendy pro své podnikání v rámci internetu.

 

Aplikace se vyznačují svojí jednoduchostí, přehledným a logickým uspořádnám a atraktivním designem. Všechny již vytvořené aplikace či zakázkové aplikace má zákazník možnost upravovat dle vlastních potřeb. V neposlední řadě zajišťujeme zabezpečení vkládaných dat a bezvadný chod.

 

Hlavním cílem projektu

 

Je ukázat zákazníkovy nový způsob využívání našich aplikací k jeho podnikání a zamyšlení se nad individuálním využití a vytvoření vlastní aplikace, která ulehčí a zefektní podnikatelskou činnost (odkaz „zakázkové aplikace online“).

 

Výhody

 

  • propojenost se stávajícími webovými stránkami

  • online přístupy

  • hlídání uživatelů

  • online přehledy

  • využití 100% systémů dle vlastního nastavení

. .

 

První činností projektu Aplikace-Online.cz je Vytvořené aplikace, které mohou využívat s minimálními úpravy dle individuálních potřeb veškeří malý či střední podnikatelé, kteří chtějí mít veškeré účetní, adninistrativní a ostatní činnosti podniků pod online kontrolou.

 

Smyslem je získání zabezpečovacího certifikátu a vytvoření si vlastního online administračního rozhraní, do kterého se budete přihlašovat přes odkaz např.: název společnosti.hledasnajdes.cz. Poté si do již vytvořeného rozhraní vkládat již vytvořené online aplikace dle Vašich potřeb a využití. Vše si v dostatečném času vyzkoušet a najít možné úpravy pro Vaše snadné ovládání

 

Druhá činnost projektu Aplikace-Online.cz Zakázkové online systémy je zaměřené na individuální potřeby a požadavky každého podnikatele pro vykonávanou podnikatelskou činnost.

 

Smyslem této činnosti je vytvořit vhodnou aplikaci online, která zákazníkovy přinese efeftivnost práce, systém, přehlednost a hlavně šetření času a peněz. 

 

referencekontakto nás
HZN s.r.o. © 2010